تست مقاومت گریتینگ گالوانیزه

390
تست و بررسی میزان مقاومت و استحکام گریتینگ گالوانیزه در برابر عبور کامیون (تریلی) با وزنی بیش از 40 تن / شرکت آژینه صنعت اراک سازنده انواع گریتینگ در کشور / تلفن: 08633554112 / البته این نوع روش نصب گریتینگ کانال که در ویدئو مشاهده میکنید صحیح نبوده و با توجه به شرایط موجود انجام گرفته است. لذا جهت بالابردن استحکام، بهتر است گریتینگ را داخل نبشی کار کرد.
pixel