ایده مهار حامل فضایی الکترون هنگام بازگشت به زمین بوسیله هلیکوپتر

59
شرکت فضایی راکت لب (Rocket Lab) قصد دارد به تقلید از شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) حامل فضایی الکترون (Electron) را به سلامت روی زمین فرود آورده و از آن در مأموریت‌های بعدی استفاده کند. این شرکت قصد دارد هنگام بازگشت حامل‌های فضایی خود به زمین، آن‌ها را به کمک چتر و هلیکوپتر مهار نماید.
اسپاش 54 دنبال کننده
pixel