چطور کرونا را منتقل می کنیم!

2,919

در این ویدیو که Vox منتشر کرده، این ایده که چرا باید در حانه بمانیم و مراقب باشیم را نشان می دهد.

ویدئوگردی 15.5 هزار دنبال کننده
pixel