آموزش سوخته نگاری روی چوب

303
یکم سوخته نگاری روی ساز نی پرتره استاد منوچهر غیور @manouchehr.ghayouri مراحل اجرا از صفر تا پایان ارائه شد .اسماعیل قائدی @esmaeelghaedi64 https://www.instagram.com/esmaeelghaedi64 .
esmaeelghaedi64 239 دنبال کننده
pixel