خبرنگاری که فرماندار شد!

141

مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند در دوران دفاع مقدس دو سال به عنوان خبرنگار سپاه پاسداران مشغول به فعالیت بود که در این فیلم گفت وگوی او با خبرنگاران پایگاه خبری عصر شرق را به مناسبت 17 مردادماه روز خبرنگار مشاهده می کنید.

pixel