مصاف نابرابر Open AI و OG

141

Highlight رقابت خبرساز بین تیم OG و Open AI که توی فضای مجازی کلی Trend شد. منبع ویدیو: WWW.YOUTUBE.COM/watch?v=pkga8icqjs8

۱ ماه پیش
# DOTA 2
واج
واج 13 دنبال کننده