آموزش مدیریت و کار با یک تیم فنی برای حرفه ای های غیر فنی (با زیرنویس فارسی)

195
در یک پروژه، محصول، یا مدیر عمومی، نقش شما ممکن است شامل کار با یک تیم از متخصصان باشد که در فن‌آوری مهارت زیادی دارند که به طور کامل آنها را درک نمی‌کنید. چگونه با زبان خود صحبت می‌کنید و کارها را انجام می‌دهید؟ در این درس، Phil Gold به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای یافتن و کار با دیگران که تخصص آنها بیشتر فنی است شناسایی کنید.
pixel