چادر بارگیری

10
sanat persian mabna 1 دنبال‌ کننده
10 بازدید
اشتراک گذاری
به علت اینکه در هنگام تخلیه و بارگیری، تریلر فاصله ای نسبت به خروجی سالن دارد و در زمان باز بودن درب تبادل حرارتی از این فاصله ایجاده شده ، صرت می پذیرد لذا برای این مشکل و عدم تبادل حرارت و انرژی چادرهای بارگیری استفاده می گردد. این چادرها به مانند تونلی بین خروجی سالن و تریلر عمل نموده و هر گونه فضای باز در حین بارگیری را از بین می برد. چادرهای بارگیری نسبت به محل نصب و همچنین نوع قرار گرفتن تریلر می تواند به صورت های مختلف به کار گرفته شوند
sanat persian mabna 1 دنبال کننده
pixel