تنکنولوژی sense up

95
این عملکرد به کاربر اجازه می دهد که سرعت پایین تری برای شاتر انتخاب کند تا نور بیشتری وارد دوربین شود. این قابلیت در شرایط کم نور حساسیت بیشتری را برای دوربین فراهم میکند و ممکن است نیازی به نور مصنوعی یا اضافی نداشته باشد. هدف اصلی فناوری sense-up فراهم کردن دوربین هایی با تکنولوژِی وابسته نبودن به نور مصنوعی و اضافی و امکان دیدن و رویت کردن در شرایط نوری کم است. این بدین معناست که دوربین هایی با
SahandNet 8 دنبال کننده
pixel