آکنه و راه های درمانی آن با دکتر منصور نصیری کاشانی / بخش اول

960

آکنه چیست؟ چه عواملی سبب بوجود آمدن آن می شود و راهای درمان آن چیست و اگر برای درمان آن اقدامی نشود ممکن است چه عوازض و تبعاتی برای فرد به همراه داشته باشد. دکتر منصور نصیری کاشانی متخصص پوست و استاد دانشگاه در این باره توضیحات کاملی را ارائه می دهند. این ویدئوها در سه بخش تهیه شده و نگاهی جامع به آکنه و راه های درمانی آن دارد.

آرادرما
آرادرما 43 دنبال کننده