هر آنچه در مورد ویزای تحصیلی آلمان باید بدانید

113

با جستجویی سطحی در اینترنت درخواهید یافت تحصیل در آلمان و مهاجرت به این کشور از طریق ویزای تحصیلی یکی از مواردی است که بسیاری از متقاضیان ادامه تحصیل در اروپا به دنبال آن هستند. کشوری ثروتمند با پاسپورتی بسیار قدرتمند که دورنمایی روشن از آینده کاری و زندگی در اروپا را پیش روی خانواده ها ترسیم می کند. سهند بنی کمالی؛ مدیر فروش و بازاریابی گروه شرکت های نیلگام در این ویدیو به مه مترین سوالات در زمینه ویزای تحصیلی آلمان پاسخ می دهد.