(ویدیوی شماره 2-1) پروژه اول جئوجبرا - بخش 2

1,452

فعالیت 4 صفحه 42 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو روش ساخت پروژه ی اول توضیح داده شده است - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده