چرا همه ی کسب و کار ها به ویدیو نیاز دارند؟

156
شاید رقبای شما پشت سر هم تیزر می سازند و شما هم احساس کردید به ویدیو نیاز دارید؛ اما آیا دقیقا می دانید چرا؟ در این ویدیو به دلایل نیاز کسب و کار ها به ویدیو پرداختیم. برای اینکه از تمامی مراحل و هزینه های تولید ویدیو مطلع شوید به مقاله ی زیر در سایت اُساج مراجعه کنید: ۱۴سوال اساسی که باید قبل از تولید ویدیو به آنها پاسخ دهید.
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel