عاشق همیشه از جدایی میترسه...

515

پدر و مادری که سه فرزندشان شهید شده‌اند تصمیم می‌گیرند تا تنها پسر جانباز خود را از آسایشگاه به خانه منتقل کنند. خبر آمدن یک میهمان گرانقد، کار‌های زمین مانده و دلشوره پذیرایی، دغدغه‌های پیش روی آنهاست. http://cmmt.ir/587