5 عبارت مفید در نوشتن ایمیل

1,437
یکی از مهمترین بخش های یادگیری زبان انگلیسی، بخش نوشتاری یا writing است که اکثر دانش آموزان از یادگیری آن فراری هستند، اما با کمی تمرین می توان آن را تقویت و به مرحله مناسبی رساند. مطالب بیشتر در وبسایت »: engfilm.ir
انگفیلم 63 دنبال کننده
pixel