ویدیویی از کارگاه نویسندگی و کارگردانی فیلم با حمید نعمت الله

390
هدف این دوره نوشتن یک فیلمنامه کامل زیر نظر حمید نعمت الله است که فیلمنامه های برتر به دفاتر سینمایی و تولید فیلم معرفی میشوند.
تیوال 1.6 هزار دنبال کننده
pixel