کوتاه با حوزه هنری ۶۷ | ۲ آبان ۱۳۹۸

106

۱۰ آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ترامپیسم ۱۱۰ سینمای حوزه هنری به ظرفیت نمایش جشنواره فیلم رشد اضافه شد ذبح در ایرنوس رادز لهستان جایزه گرفت

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel