بازدید آقای وزیر از سرزمین ملخ زده ها!

2,038

وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه امروز در سفر به استان هرمزگان از کانون های آلوده به آفت ملخ صحرایی در منطقه روستای پالور شهرستان سیریک بازدید کرد. در جریان این بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات گزارشی از روند مبارزه و امکانات و ادوات بکارگرفته شده از شروع مبارزه تاکنون را برای مهندس حجتی تشریح کرد.

pixel