طرح توجیهی و تحلیل آماری، تبریز: آنالیز مالی تولید کلزا در گلستان: IRR=23.69%

85
طرح توجیهی، تحلیل آماری و مشاوره پژوهشی//// دکتر شهنوازی تبریز، میرداماد، خیابان محراب//// 33830477-09144163860
Dr. Ali Shahnavazi 58 دنبال کننده
pixel