موشن گرافیک | هزینه های تولید سررسید سال ۹۷ بانک ملت

263

موشن گرافیک | هزینه های تولید سررسید سال ۹۷ بانک ملت به هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه اختصاص یافت. ساخته شده در استودیوی انیمیشن کاما. [http://comma-gp.com] [https://www.facebook.com/commagp] [https://www.pinterest.com/commagp/] [http://twitter.com/commagpp]

کاما
کاما 2 دنبال کننده