داستان پهلوانان - فرخ لقا

10,453

پهلوان پوریای ولی، با تیزهوشی و همکاری شاگردانش یاور، صفی و مفرد، در مقابل حیلۀ اسکندرخان، داروغۀ طماع شهر ایستادگی می کند.

لوحینه
لوحینه 306 دنبال کننده
H5

H5

1 سال پیش
عالیه