اشتون به زبان فارسی نوروز را تبریک گفت

929

اشتون در نشست خبری ، به زبان فارسی نوروز را به ایرانیان تبریک گفت !!!!

عمو صادق
عمو صادق 193 دنبال کننده