سخنرانی دکتر امین ناظمی

28
سخنرانی دکتر امین ناظمی استادیار حسابداری دانشگاه شیراز هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel