انتقال جابجایی خطی 10

30
اقیانوس آبی 204 دنبال‌ کننده
30 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ورودی: نوار لغزنده صورتی. یک پین دارد که در عقب کشویی زرد افقی در شیار مستقیم اریب حرکت می کند. خروجی: کشویی آبی. دارای پین است که در شیار جلوی کشویی زرد حرکت می کند. شکل شیار جلو حرکت خروجی را کنترل می کند.

اقیانوس آبی 204 دنبال کننده
pixel