C3 WRC در مکزیکو

87

مسابقات رالی جهانی به مکزیک رسیده است, گزارش زنده آنرا از پنجشنبه 17 تا 20 اسفند در وبسایت شرکت سایپا سیتروئن به تماشا بنشینید. www.saipa-citroen.ir