قایق‌‌های سپاه پاسداران در فاصله خطرناکی به ناوهای آمریکایی نزدیک شدند

328
نیروی دریایی آمریکا: قایق‌‌های سپاه پاسداران در فاصله خطرناکی به ناوهای آمریکایی نزدیک شدند
pixel