فرآیند برش، کولینگ و بسته بندی

118
خط continuous و پیوسته پارسین با طول بلت 30 متر این امکان را فراهم می کند که با برش هایی تا طول 15 متر بر اساس نقشه های مشتری و امکان حمل غیر ترافیکی بار هزینه حمل را بهینه کرده که این امر موجب کاهش قیمت تمام شده ساندویچ پانل برای مشتریان می شود.
pixel