شعرخوانی نفیسه سادات موسوی در وصف شهید فاطمیه محمدحسین حدادیان

304
شهید محمدحسین حدادیان اول اسفند ۹۶ در خیابان پاسداران تهران توسط دراویش داعشی به شهادت رسیدند.
pixel