یک داستان واقعی از قرآن.سوره حدید.اهمیت عمل و نوری که راه را فقط برای اهل انفاق

1,494
به تصویر در آوردن آیات قرآن یکی از راه های نشاندن آن به جان و دل مردم است. استفاده از ترجمه برای ساختن یک تصویر قابل درک از محتوای سوره ها، نیاز نسل نوجوان و جوان امروز برای ارتباط با قرآن است. کلیپ سوره حدید تلاشی برای نشان دادن تاثیر عمل در روشن شدن مسیر روز حساب است که با محوریت آیات ۱۲ تا ۱۴ این سوره تولید شده. کاری از مریم صائمی و ماجده محمدی، در باشگاه قرآنی نور.
شهاب رصد 113 دنبال کننده
pixel