عاشورا لرستان «آئین گل»

335
شاپورخواست
شاپورخواست 18 دنبال‌ کننده

آئین گِل مردم لرستان در عاشورای حسینی / عکس و گفتار متن: امین ساکی / موسیقی: محسن چاوشی

شاپورخواست
شاپورخواست 18 دنبال کننده