5 دقیقه فیزیک با گلزاری - گرما

29
مرور نات گرما از فیزیک ده در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel