واکنش رشیدپور به اشتباه میلاد محمدی

205

واکنش رشیدپور به اشتباه میلاد محمدی، مدافع تیم ملی در خواندن سرود ملی!