واکنش رشیدپور به اشتباه میلاد محمدی

207

واکنش رشیدپور به اشتباه میلاد محمدی، مدافع تیم ملی در خواندن سرود ملی!