کرونا مثبت بیمارستان بوعلی نکا

422

پرسنل بیمارستان بوعلی تأمین اجتماعی نکا _ شرایط بیماران کرونایی _ حال و هوای پرستاران بیمارستان ها در شرایط بحران کرونا _ توصیه های بهداشتی در رابطه با ویروس کرونا _ مصاحبه با دکتر رمدانی _ مصاحبه با بیمار نجات یافته از ویروس کرونا _ سامانه اطلاعاتی پایش کرونا ویروس در مازندران _ کارگروه رسانه و مستند سازی مقابله با بحران کرونا در جهاد دانشگاهی مازندران

چشمه نور 26 دنبال کننده
pixel