تاریخ شفاهی والدین شهدا - شهیدمحمود شفاعی مقدم

1
شهیدمحمود شفايي مقدم، پانزدهم تير 1342، در شهرستان كرج ديده به جهان گشود. پدرش عباس، شيرفروش بود و مادرش صغرا نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. پانزدهم مهر 1362، در ابوغريب توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به شكم، شهيد شد. پیکر وي را در امامزاده محمد زادگاهش به خاك سپردند.
pixel