سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی

50

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی با حضور : دکتر فریبرز باقری (عضو هیئت علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد) و دکتر محمدرضا ابراهیمی (فعال و پژوهشگر حوزه جوانان و فضای مجازی)