چند ثانیه از تاریخ ایران که باید میلیون ها بار دید

353
mrtahlilgar 893 دنبال‌ کننده
آنچه در این ویدئو می بینید مربوط به رخدادهای سال پنجاه و هشت است. تجزیه طلب ها یکی از شهرهای غربی را محاصره می کنند . مردم در تهران به دفتر نخست وزیری می روند تا اعزام شوند به غرب کشور.../ یک هم وطن کرد به آنجا می آید و کردی با تجزیه طلب ها صحبت می کند. مردم نمی فهمند او چه می گویند اما همه می فهمند که در این لحظه باید یک صدا با هم در حمایت از او فریاد بزنند " صحیح است صحیح است صحیح است" ، ایرانیان بارها و بارها در نقاطی مختلف از تاریخ ، به اوج اختلافِ دیدگاه با یکدیگر رسیده اند اما دقیقا در همان نقطه یک نکته را فهمیده اند : باید در کنار هم قرار بگیرند و ضمن اینکه یکدیگر را نمی فهمند در حمایت از هم ، به حرمت وطن فریاد بزنند : صحیح است صحیح است صحیح است ....
mrtahlilgar 893 دنبال کننده
pixel