رهبرانقلاب: ادعای حقوق بشر هم میکنند؛ حقوق بشر آمریکایی!

561
نامه نیوز
نامه نیوز 981 دنبال‌ کننده

رهبرانقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه: ادعای حقوق بشر هم میکنند؛ حقوق بشر آمریکایی! / ۳۰۰ نفر را در هواپیما از بین میبرند؛ به کمک سعودی میروند و مردم یمن را در بازار و مجلس شادی و بیمارستان بمباران میکنند. ویدئوهای بیشتر https://namehnews.com

نامه نیوز
نامه نیوز 981 دنبال کننده