گفتگو با سرپرست تیم بک‌اند (back end)

366
در این ویدیو به سراغ معین؛ سرپرست تیم بک‌اند الوپیک رفتیم. جایی که بیشترین چالش را با تیم‌های دیگر دارد. معین در این ویدیو از سختی‌ها و پیچیدگی‌های بک‌اند، درگیری‌های این بخش با تیم‌های دیگر، چالش‌های زیرساختی و راه‌های گذر از موانع می‌گوید.
الوپیک 97 دنبال کننده
pixel