وفای به عهد «علیرضا بیراوند»

1,205
درنگ 783 دنبال‌ کننده

بیراوند قول داده بود که با گروهی از بچه های مناطق محروم فوتبال بازی کند.

درنگ 783 دنبال کننده
pixel