نه به ماهی قرمز

1,602

نام کمپین: نه به ماهی قرمز | نام بنیان‌گذار: مجمع فعالان زیست محیطی کشور (انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران) | تولد کمپین: اسفندماه ۱۳۹۴ ایران | دلایل راه‌اندازی: مبارزه با اسارت و قتل بی‌دلیل حیوانات و مقابله با تحریف آداب‌ورسوم ایرانی | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM