داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

عليرضا مجيد

59
e1artgallery 10 دنبال‌ کننده
59 بازدید
اشتراک گذاری
عليرضا مجيد گرچه در عرف و سياست و فرهنگ و مطبوعات معاصر مملکت ما، يک ده در هيچ مورد به هيچ حساب نمي آيد ولي به هر صورت هسته اصلي تشکيلات اجتماعي اين سرزمين و زمينه اصلي قضاوت درباره تمدن آن، همين دهات پراکنده است که نه کنجکاوي متتبعان را مي انگيزد و نه حتي علاقمندي خريداران راي و سياستمداران و صاحبان امر را. چرا، گاهي اتفاق افتاده است که مستشرقي يا لهجه شناسي به عنوان تحقيق در لهجه دور افتاده اي سري به دهات هم زده است و مجموعه اي نيز گرد آورده است ولي غير از آنچه مربوط به مورد علاقه اوست، نه از مردم اين دهات و نه از آداب و رسومشان و نه از وضع معيشتشان چيزي در اين گونه مجموعه ها مي توان يافت بسيار گذرا و سرسري است. تقصير هم از کسي نيست. ناشناخته هاي اين سرزمين آن قدر فراوان است که کمتر کسي حوصله مي کند به چنين موضوع حقيري بپردازد و وقت عزيز خود را درباره يک ده بي نام و نشان که در هيچ نقشه اي نشانه اي از آن نيست و حتي در جغرافياهاي بزرگ و دقيق نيز بيش از دو سه سطر به آن اختصاص داده نمي شود، صرف کند با اين همه اين مختصر درباره چنين موضوع حقيري فراهم شده است. نويسنده اين مختصر نه لهجه شناس است و نه در اين صفحات با مردم شناسي و قواعد و يا با اقتصاد سر و کاري دارد و نه قصد اين را دارد که قضاوتي در باره امري بکند که مقدماتش درين جزوه آمده است. بلکه سعي کرده است با وصف دقتي که اندکي از حد متعارف بيشتر است، يک ده دور افتاده را با تمام مشخصات آن ببيند و از آنچه ديده است مجموعه مختصري فراهم بيآورد، حاوي تکاپوي زندگي روزمره مردم آن ده و نشان بدهد که موضوع هر چه خلاصه تر و حقير تر باشد مجال دقت و تحقيق گشاده تر خواهد بود (آل احمد، 1333) Alireza Majid Although in the custom, politics, culture and contemporary press of our country, a dozen does not count in any case, but in any case, the core of the social organization of this land and the main field of judgment about its civilization is these scattered villages that do not arouse the curiosity of the people. It motivates and not even the interest of vote buyers and politicians and business owners. Why, it has sometimes happened that an Orientalist or a dialectologist, as a study in a remote dialect, has visited the countryside and compiled a collection, but other than what is of interest to him, neither from the people of this village nor from Their customs and not their living conditions can be found in such collections is very transient and superficial. It is not anyone's fault. However, this brief has been provided on such a trivial matter. The author of this summary is neither a dialectologist nor does he deal with anthropology and rules or economics in these pages, nor does he intend to make a judgment about what is introduced in this pamphlet. Rather, he has tried, with a description that is a little more than usual, to see a dozen outcasts with all their characteristics, and to provide a concise collection of what he has seen, containing the endeavors of the daily lives of those ten, and to show that the subject is as brief as possible. The lower and more humble the opportunity for accuracy and research will be more open (Al-Ahmad, 1333)
e1artgallery 10 دنبال کننده

هادی پاکزاد

11 ماه پیش
Subtitle: http://www.djaf.ir/2021/data/Autobiography-SincePandemic.srt.txt

هادی پاکزاد

11 ماه پیش
http://www.djaf.ir/2021/autobiography.html
pixel