ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مکانیزم عملکرد بویلرهای چگالشی

199
پیش گرم شدن آب ورودی در اثر مجاورت با گاز خروجی كاهش دمای دود تا كمتر از 70 درجه سلسیوس پیش‌گرم شدن هوای ورودی به محفظه احتراق افزایش راندمان بویلر چگالشی از طریق جذب حرارت دود
گروه مبنا 37 دنبال کننده
pixel