بیمه بدنه: جبران خسارت برخورد با اجسام ثابت و متحرک

144

توی جاده‌های خارج از شهر چون سرعت ماشین‌ها زیاده، برخورد با حیوانات مثل گاو، گوسفند، شتر و سگ، خسارت زیادی به ماشین وارد می‌کنه. آیا میشه بریم دادگاه، از اون حیوان شکایت کنیم و خسارت رو نقدی ازش بگیریم؟!!! یا اینکه باید بیمه بدنه داشته باشیم و خسارت رو از شرکت بیمه بگیریم؟ آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه 41 دنبال کننده
pixel