سخنان کمتر شنیده شده از اردشیر زاهدی داماد شاه

784
سلیم پور 3 دنبال‌ کننده

سیاستمدار کار کشته رژیم شاه ( داماد شاه ) حقایق جاری ایران و منطقه را بازگو می کند

سلیم پور 3 دنبال کننده
pixel