مصاحبه سرکار خانم مهندس گرد

211
Mohammad 2 دنبال‌ کننده
مصاحبه برنامه تلویزیونی ریاست محترم دانشکده مصاحبه برنامه تلویزیونی فرصت برابر شبکه آموزش مورخ ۹۷/۷/۲۳ با سرکار خانم مهندس گرد ریاست محترم دانشکده در خصوص آشنایی با دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
Mohammad 2 دنبال کننده
pixel