فوتیج شمارش معکوس

456
این فوتیج زیبا می تواند به درد شما بخورد . لطفا حمایت فراموش نشود . راستی دوستان کسی بلده چطوری یک فایل رو برای دوبله اماد کنیم یعنی فیلم رو بی صدا کنیم ولی صدای محیط باقی بماند .
pixel