ایرج شرفی | تمرین های فن بیان و سخنرانی | حماسی خوانی

241

برخی از افراد هستند که دامنه صدای آنها بسیار پایین است و زمان صحبت کردن مخاطب باید به زور صدای آنها را بشنود. تمرین حماسی خوانی می تواند به ما کمک کند تا بُرد صدای خود را تقویت کنیم. آموزش های بیشتر را در لینک زیر دنبال کنید: http://bit.ly/2uwLYih

ایرج شرفی 9 دنبال کننده
pixel