حجت الاسلام والمسلمین محمد اسفندیاری - اعتقاد به منجی در ادیان

66

همه ادیان الهی و غیر الهی به منجی اخرالزمان معتقد هستند و ایشان احتیاجاتی دارند