چگونگی توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق توسط سپاه

8,966

نخستین تصاویر کشتی توقیف شده توسط سپاه

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده
IR.MAN

IR.MAN

1 ماه پیش
زنده باد ایران